CV ứng viên

CV ứng viên là danh sách thông tin về CV của ứng viên, nhằm giúp các nhà tuyển dụng có thể xem xét về trình độ, năng lực của ứng viên có phù hợp với vị trí doanh nghiệp đang tuyển dụng hay không để từ đó tiết kiệm thời gian liên hệ ứng viên cho doanh nghiệp.