Hồ sơ doanh nghiệp

Hồ sơ doanh nghiệp là thông tin tổng quan về doanh nghiệp như tên công ty, mã số thuế, thông tin liên hệ, lĩnh vực ngành nghề, tổng quan về môi trường làm việc, tính chất công việc, mức độ thăng tiến và đánh giá độ uy tín của doanh nghiệp.